Fokus Digital Services

Експресна консултация по имейл или по телефон

Свържете се с наш експерт и разрешете свой проблем
за по-малко от 24 часа!

Как ще стават консултациите?
 
Имате срок от 12 месеца след заплащане по банков път да зададете своя въпрос.
 
 Ако сте избрали писмена консултация:
Изпращате въпроса си на имейл info@straton.bg по всяко време на денонощието. Ние го предаваме на съответния експерт и връщаме отговора на имейла, от който сте пратили запитването
 
✦ Ако сте избрали телефонна консултация:
Позвънявате ни на тел.: 0877954760 (всеки делник от 10 до 16 часа) и пояснявате темата на въпроса си. Ние ще се свържем с експерт и ще Ви върнем обаждане, за да предоставим телефонен номер, на който да получите консултацията.
 
Срокът за отговор на Вашите въпроси е до 24 часа от получаването им!

  
Направете заявка за консултация с експерт тук >>>  
Почти ежедневно получаваме въпроси дали можем да предоставим еднократна консултация с експерт без абонамент за Портал Счетоводство или Портал ТРЗ Нормативи.

През февруари пуснахме оферта за еднократни консултации и много от Вас се възползваха. По-долу ще видите част от казусите, които получихме по имейл и телефон.
 
Ако и Вие имате нужда, но не сте се възползвали по-рано или въпросът Ви е по-нов, сега е моментът да заявите еднократна консултация и да се допитате до експерт!
 
Можете да изберете от две възможности:
 писмена консултация по имейл на цена 69 лв. с ДДС
 консултация по телефона на цена 88.80 лв. с ДДС
 
Доверете се на експерти, които ежедневно консултират Ваши колеги по счетоводни, данъчни, ДДС, трудовоправни и осигурителни въпроси!
 
На запитванията Ви ще отговарят:
Експерт Елена Илиева – за казуси във връзка с данъчно облагане
 Експерт Ели Марова – за казуси по прилагането на ЗДДС
 Експерт Силвия Динова ще поеме счетоводните Ви въпроси
 Експерт Аспасия Петкова ще отговори на въпроси за осигуряване
 И не на последно място - експерт Красимира Гергева ще разреши казусите Ви по прилагане на КТ
 
Внимание! Заявените консултации могат да се ползват до 12 месеца след заплащането им. Така че дори и да нямате въпрос точно сега, ще можете да ползвате консултацията си, когато изникне такъв.

Вижте само няколко от казусите, на които експертите ни вече дадоха решение:
 

Счетоводни и данъчни казуси:
 Във фирмата имаме програма за лоялност, по която за различни активности служителите събират точки. Има различни артикули, качени на сайта ни, които служителите могат да придобият като използват събраните точки. Сега наш колега си е поръчал тонколони, които са на стойност 250 лева без ДДС. Фирмата е поръчала този артикул на доставчик и го е получила, заедно с фактурата. Предала го е на служителя с протокол. Как трябва да начислим този разход, какво е данъчното облагане, ДДС-то признато ли е? По какъв начин да го оформим - във фиша на служителя, или като разход на фирмата? Има ли някакъв лимит при облагането? Във връзка с годишнина от основаване на фирмата, служители участваха в томбола и 7 служители спечелиха по един подаръчен ваучер на стойност 50 лева, който могат да използват на сайта gift-tube. Как да го оформим като разход и какво е нужно да платим като данъци и осигуровки?
 Ако имам регистриран електронен магазин и е необходимо да се подава файл към НАП ежемесечно и имам поръчки, които са постъпили през телефона директно, как ще се подава информацията към НАП относно тях?
 Построихме сграда. Получихме Акт 16 на 21.01.2021 г. Получи се теч в части от мазетата, който отстранихме. Това са разходи след определяне на крайна себестойност. Няма направени гаранционни удръжки за отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. Как да осчетоводя тези разходи, имам ли право на ДДС?
 
ТРЗ казуси:
 Фирма командирова работници с А1 в Германия за срок от 9 месеца. Ако в договора между работодателя и командированите е упоменато, че пътните разходи до и от Германия се поемат от работодателя, то той може ли да отчете разход на всеки командирован х ½ от цената на самолетен билет? В конкретният случай това е станало с фирмени автомобили и няма фактури за гориво. През тови период работниците се връщат един път в България. Ако в договорите им не е изрично упоменато, работодателят може ли да заплати транспорта им в двете посоки и да го отчете като разход? По време на пътуването може ли да им се изплатят дневни пари на работниците? Всичко това трябва ли да бъде оформено с допълнително споразумение към договорите им? Работодателят – физическо лице в България работи по Договор за управление и контрол. В Германия не получава възнаграждение. Той може ли да е непрекъснато командирован през тези 9 месеца? При положение, че са командированi по чл 121а от КТ, трябва ли да се издава Заповед за командировка на управителя и всеки един от работниците? Трябва ли да се изготви отчет, при положение, че се работи по договор, сключен преди заминаването им?
 Имаме портиери, назначени на 8-часов ден и постоянен трудов договор през зимния период. Предстои разширение и трябва да се спрем на вариант за влизане в график 12-часови работни смени – дневни и нощни и само нощни. Бихте ли разяснили процедурата по оформяне на документацията на старите и новите портиери (допълнително споразумение или назначаване на ТД по график ) и вариантите за изчисляване на нощния труд.
 Интересува ме новата промяна на чл. 160, ал. 1 от КТ как ще се отрази на следния случай: Лице, работещо като учител, от 01.09.2020 г. е в неплатен отпуск по свое желание и работи в друго училище. За 2020 г. съгласно КТ съм зачела за трудов стаж 30 работни дни. За 2021 г. съм изчислила до 12.02.2021 г. 30 работни дни. Но след направените промени за 2021 г. в § 4а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни,
съм затруднена, по-скоро се двоумя, защото разпоредбата е императивна и не се уточняват причини за ползвания отпуск и следва да се зачетат 90 работни дни. Mоля за отговор, за да съм сигурна, може някъде да греша и да пропускам нещо.

Малко повече за експертите, които очакват Вашите въпроси:


Елена Илиева
 
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 10 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.

Съавтор на редица книги за РС Издателство и Бизнес Консултации, главен редактор на Съветник: Данъци и такси на моята фирма. Консултант в Портал Счетоводство.

 

Красимира Гергева

Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси. Консултант в Портал ТРЗ нормативи.
 
Аспасия Петкова

Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП. Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения. Консултант в Портал ТРЗ нормативи.

Силвия Динова

Експерт с над 15 години опит в областта на одита, със засилен интерес към професионалните стандарти и контрола на качеството. От 8 години е регистриран одитор в ИДЕС с диплома № 737/2011 г. Силвия е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания от 2010 г. и на Института на вътрешните одитори в България от 2014 г.
 
През периода 2016  - 2019 г. Силвия е член на Техническата експертна група към „Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG TEG)“, която защитава общите европейски интереси при прилагането на МСФО в ЕС. Ръководи отдел Одиторски услуги в Грант Торнтон ООД, България от 2007 г. Активно участва в организирането и провеждането на вътрешните проверки за контрол на качеството на одиторската дейност. Консултант в Портал Счетоводство.
 
Ели Марова

Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г. Съавтор на редица книги на Издателството. Консултант в сферата на ЗДДС и прилагане разпоредбите на закона.

Експерт с дългогодишен опит, управител на счетоводна фирма. Консултант в Портал Счетоводство

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 10 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, данъчно облагане, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона


Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ